Go to Top

Sediu Liebherr Romania

DESCRIERE PROIECT

Read in: Engleză

Concept : NGP Nething Generalplaner – Neu Ulm, GERMANY

La solicitarea beneficiarului se propune realizarea unei constructii demisol + parter + etaj,  avand functiunea de cladire de birouri si locuinte de serviciu plus hala intretinere macarale mobile.

Cladire birouri si hala intretinere macarale mobile:
Amprenta la sol a cladirii este de 2170.80 mp . Cladirea este amplasata retras fata de strada , cu axul lungul perpendicular pe strada si din punctul de vedere al functiunilor adapostite se imparte in 2 parti . Partea anterioara adaposteste functiuni civile ( zona birouri si locuinte de serviciu) iar partea din spate grupeaza spatiile legate de intretinerea macaralelor.

RESPONSABILITATI PRINCIPALE :

Proiectant general
Intocmirea Documentatiei si obtinerea Certificatului de Urbanism
Intocmirea Documentatiei Tehnice (D.T.A.C.) si obtinerea Autorizatia de Construire
Intocmirea Proiectelor Tehnice Cu Detalii De Executie (P.T – D.D.E.)
Intocmirea Antemasuratorilor, Caietelor de sarcini si Documentatiilor pentru licitatii
Documentatii de prezentare (animatii, 3D, albume prezentare etc.).

DETALII PROIECT

DATA INCEPUT/FINALIZARE LUCRARI
2013 / 2014

TIP LUCRARI
Constructie hala reparatii macarale mobile si cladire de birouri

RESPONSABILITATE
Proiectant general

CLIENT
Liebherr Romania

TARA / LOCALITATE
Romania / Giurgiu / Bolintin Deal